Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Báo chí, truyền hình nói về muối ngâm chân Sinh Dược

Các đài truyền hình, báo chí làm phóng sự và viết bài về mô hình hợp tác xã kiểu mới và các hoạt động sản xuất của HTX Sinh Dược, Gia Viễn, Ninh Bình

Video phóng sự Truyền hình VTC14 nói về sản phẩm Muối ngâm chân Sinh Dược

 

Phóng sự đài truyền hình Ninh Bình về muối ngâm chân Sinh Dược

 

 

BÁO CHÍ VIẾT VỀ MUỐI NGÂM CHÂN SINH DƯỢC

1. Báo Tiêu dùng 24h:
http://tieudung24h.vn/suc-khoe/than-duoc-muoi-ngam-chan-sinh-duoc-chua-viem-khop-1131.html
 
2. Báo mới:
http://www.baomoi.com/qua-nhieu-loi-ich-khi-ngam-chan-bang-nuoc-muoi/c/19598960.epi
 
3. Báo Phụ nữ news:
http://phununews.vn/suc-khoe/qua-nhieu-loi-ich-khi-ngam-chan-bang-nuoc-muoi-29969/

4. Báo đầu tư 
http://baodautu.vn/2-9-ve-ninh-binh-tham-hop-tac-xa-kieu-moi-d50953.html

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan