Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Hoạt động sản xuất muối ngâm chân của HTX Sinh Dược

Dưới đây là hình ảnh về một số hoạt động sản xuất và giới thiệu mô hình sản xuất của HTX Sinh Dược

Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất của HTX Sinh Dược

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình đưa đoàn tham quan HTX Sinh Dược để hợp tác mở rộng vùng nguyên liệu.

 

 
Gắn tem, nhãn mác hoàn thiện sản phẩm tại HTX Sinh Dược.

 

 

Cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên HTX Sinh Dược
 

 

Thảo luận về mô hình nâng cao giá trị cho các loại nông lâm sản tại HTX Sinh Dược với đoàn Sri-Lanka

 

 

Thu hoạch vùng nguyên liệu
 

 

Chưng cất tinh dầu

 

 

Dây truyền sản xuất muối ngâm chân Sinh Dược
 

 

Mở rộng xưởng sản xuất

Bình luận với Facebook

Tin tức liên quan