Quy Định Mua Hàng Và Thanh Toán

1- Hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD): Khác hàng nhận hàng và thanh toán khi nhận hàng. 2- Hình thức thanh toán qua Cổng thanh toán trực tuyến: Khách hàng thanh toán qua Cổng thanh toán Ngân lượng mà docmoc.vn đã tích hợp. Sau khi lựa chọn hình thức này, Khách hàng sẽ tuân thủ quy trình giao dịch do Cổng thanh toán trực tuyến Ngân lượng đề ra. 3- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản Ngân hàng: Khách hành thanh toán chuyển khoản vào tài khoản sau:

QUY ĐỊNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

  1. Quy trình mua hàng

 

Bước 1: Truy cập vào www.docmoc.vn, lựa chọn sản phẩm:

qd mua hang 

Bước 2: Đặt mua bằng cách nhấp vào “Mua ngay”

Bước 3: Lựa chọn hình thức thanh toán

Bước 4: Điền các thông tin đặt mua

Bước 5: Nhấp “Gửi đi” để hoàn tất quá trình đặt mua

 

  1. Hình thức thanh toán

docmoc.vn” cung cấp 3 hình thức thanh toán:

1-      Hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD): Khác hàng nhận hàng và thanh toán khi nhận hàng.

2-      Hình thức thanh toán qua Cổng thanh toán trực tuyến: Khách hàng thanh toán qua Cổng thanh toán Ngân lượng mà docmoc.vn đã tích hợp. Sau khi lựa chọn hình thức này, Khách hàng sẽ tuân thủ quy trình giao dịch do Cổng thanh toán trực tuyến Ngân lượng đề ra.

3-      Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản Ngân hàng: Khách hành thanh toán chuyển khoản vào tài khoản sau:

Ngân hàng ACB

Tên chủ TK: Phạm Ngọc Cảnh

STK: 28338897

Bình luận bên dưới để đặt hàng